Opkweek

De opkweek van hoogkwalitatief zaaigoed en stekgoed  is een vak apart. Watergift, bemesting, ruimtebenutting en gewasbescherming zijn variabelen die u nauwkeurig beheerst. Met de juiste zorg groeit het zaai- en stekgoed uit tot producten van uitstekende kwaliteit.

Fytopro is dé bouwsteen voor uw beheersingsstrategieën tegen ziekten en plagen 

Om u te voorzien van de juiste bouwsteen bij de jonge opkweek op blok of plug is het fytopro-systeem ontwikkeld. Fytopro biedt een preventieve bescherming en draagt zo bij aan de realisatie van een biologisch evenwicht in het groeimedium. U speelt daarmee in op de maatschappelijke vraag naar een duurzame productie en beschermt uw jonge opkweek maximaal!

Wat is het fytopro-systeem?
Fytopro heeft als doel de bodem als uitgangspunt te nemen in de opbouw van een vitaal en productief gewas. Fytopro staat voor een nieuwe manier van telen en beheersen die rekening houdt met natuurlijke processen en zo leidt tot een duurzame land- en tuinbouw. Fytopro bestaat uit twee multispecies-producten Hansebac en Hansespor. Daarnaast worden de nuttige micro-organismen gestimuleerd door V-Herba, V-Add en V-Solum.

Voordelen op een rij:
1. snelle beworteling van plug naar blok;
2. verkleint de kansen op ziekten en plagen;
3. verbetert de balans in de plant en haar eigenschappen;
4. effectieve nutriëntenopname;
5. draagt bij een uniform gewas (opkomst en groei);
6. praktisch gemakkelijk toe te passen door fijne poedervorm;
7. microbiële (aerobe) organismen vestigen zich snel door een goede verhouding tussen lucht en water.

Meer specifieke informatie over praktische toepassingen vindt u via de desbetreffende pagina’s zaaigoed en stekgoed.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook