Over fytopro

Fytopro ontketent de kracht van de plant

Biopol Natural staat internationaal bekend als producent en leverancier van biologische bestrijders en bestuivers. Biopol Natural wil optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van vitale en productieve gewassen en heeft daarvoor het fytopro-systeem ontwikkeld. Door deze ontwikkeling neemt Biopol Natural haar verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van een totaalsysteem waarbij de som bestaat uit de delen. Fytopro is een systeem waarin producten elkaar versterken en de effectiviteit wordt gewaarborgd.

Fytopro is dé bouwsteen voor uw beheersingsstrategieën tegen ziekten en plagen!

Fytopro staat voor plantbescherming (vertaald uit het Grieks: Fytoprostasia) en heeft als doel om de bodem als uitgangspunt te nemen in de opbouw van vitale en productieve gewassen. Fytopro staat voor een nieuwe manier van telen en beheersen. Deze manier houdt rekening met natuurlijke processen, wat leidt tot een duurzame land- en tuinbouw. De focus verschuift van plaagbestrijding naar het creëren van een vitaal gewas, waarbij het fytopro-systeem als een bouwsteen wordt gebruikt voor beheersingsstrategieën.

Het fytopro-systeem bestaat uit drie onderdelen:
1. multispecies-producten Hansebac en Hansespor;
2. producten die de aanwezigheid van nuttige micro-organismen in de bodem stimuleren, waaronder V-Herba, V-Add en V-Solum;
3. advies op maat.

Ik wil meer informatie
Heeft u vragen over het fytopro-systeem in relatie tot uw teelt? Vul dan het contactformulier in of neem direct contact op met Biopol Natural +31 (0) 187 493422

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook