Producten

De producten binnen het fytopro-systeem vormen een integrale benadering. Deze integrale benadering stimuleert de biodiversiteit in het groeimedium, de plantvitaliteit en de productiviteit van het gewas. Een gezonde en sterke plant is cruciaal in de verduurzaming van land- en tuinbouw en vermindert de risico’s van ziekten en plagen.

Hoe werkt het fytopro-systeem?
In het groeimedium en rond de wortels is sprake van een enorme diversiteit. Deze diversiteit bestaat onder andere uit bacteriën en schimmels die in symbiose met de wortels van de plant leven. Hansebac en Hansespor vormen de basis van het fytopro-systeem. Deze twee multispecies-producten worden gekenmerkt door exclusieve recepturen, waarin diverse micro-organismen, inhoudsstoffen en voedingselementen zijn verwerkt.

Het uitgangspunt is hier dat de wortels en het groeimedium de basis vormen en dat deze twee multispecies-producten hieraan worden toegevoegd. Het creëert en onderhoudt een vitaal en productief gewas. Met de producten V-Herba, V-Add en V-Solum kan de biodiversiteit zo worden gestuurd dat het gewas ondersteuning krijgt wanneer het hierom vraagt. Maatwerk in advies is van belang om het systeem effectief in te zetten.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook