Veelgestelde vragen

 • Fytopro

  Waar staat fytopro voor?
  Fytopro staat voor systeem denken en vormt een integrale benadering ter bevordering van de biodiversiteit in de bodem. Fytopro initieert (microbiële organismen) en onderhoudt (organische materialen) de biodiversiteit. Vanuit een biologische invalshoek zorgt fytopro voor een gezonde en sterke plant die weerstand biedt tegen ziekteverwekkers. Fytopro is veilig voor mens, dier en milieu.
  Hoe werkt het systeem?
  In het fytopro-systeem staan twee multispecies-producten centraal, Hansebac en Hansespor. Diverse bacteriën en schimmels, waaronder Trichoderma-soorten, Mycorrhizaschimmels, Pseudomonas en Bacillus sp. zijn aanwezig in deze producten. Beide producten worden vroeg toegepast op het stek- en zaaigoed. Om de continuïteit van het fytopro-systeem te borgen worden V-Herba en V-add toegevoegd aan het groeimedium. Deze organische materialen vormen een voedingsbron voor nuttige bacteriën en schimmels en bieden zo steun op momenten dat het gewas vatbaar is door onder andere stress.
  Waarom moet fytopro vroeg worden toegepast?
  Door in een vroeg stadium te starten, ontwikkelen de micro organismen zich en groeien zij mee met de wortels. Daarnaast nemen zij ruimte in die hierdoor niet meer beschikbaar is voor ziekteverwekkers. In de eerste weken van de plantontwikkeling neutraliseert de biodiversiteit en dient deze als primaire basis voor de gehele levensduur. Erg belangrijk gezien de aanwezige schadelijke schimmels en bacteriën. Evenzo zorgt het fytopro-systeem voor een efficiënte opname van nutriënten, wat het rendement van de voedingsgift verhoogt.
  Waarom moet ik fytopro frequent toepassen in de teelt?
  De conditie van wortels en plant hangt nauw samen met de omgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren kunnen leiden tot stress, uitschakeling van wortels en het bieden van kansen aan een zwakteparasiet als Pythium. Om de continuïteit van het fytopro-systeem te borgen is het belangrijk om de micro organismen frequent toe te voegen. Zij vechten bijvoorbeeld met ziekteverwekkers om ruimte en daardoor zijn de kolonievormende eenheden onderhevig aan schommelingen.
  Welke voordelen biedt fytopro mij?
  Fytopro bestaat uit producten die elkaar versterken. Het systeem is ontwikkeld op basis van uitvoerige proeven en onderzoeken. Het voordeel voor u is dat u zo een totaalsysteem toepast waarin de producten – en de effecten – optimaal op elkaar zijn afgestemd. Voor de toepassing betekent dit een centraal aanspreekpunt in de teeltsturing.
  Op welke manieren kan ik fytopro toepassen?
 • Producten

  Wat doet de mycorrhizaschimmel?
  De mycorrhizaschimmel vergroot het wortelstelsel van de plant. De schimmel doet dit door zich te hechten aan het reguliere wortelstelsel en zo – door zijn kleine omvang – op plekken te komen die voor de reguliere wortels onbereikbaar zijn. Daarnaast leeft zij in symbiose met de plant, dat wil zeggen dat de plant en de schimmel beide voordeel aan elkaars aanwezigheid hebben. Dit laten zij zien door onder andere natuurlijke antibiotica uit te scheiden en nutriënten op te nemen wanneer de plant hierom vraagt; dit verbetert het afweersysteem. In het product Hansespor is de endomycorrhiza verwerkt. Deze schimmel kenmerkt zich door te groeien op het merendeel van de plantensoorten (≥80%).
  Welke functie heeft Pseudomonas fluorescens?
  Pseudomonas maakt natuurlijke antibiotica aan, wat de plantweerbaarheid vergroot. Hierdoor is de plant beter bestand tegen schimmels. Het is een aerobe bacterie, wat betekent dat zij zuurstof nodig heeft.
  Welke Trichoderma-soorten zitten er in de producten?
  In het product Hansebac zijn Trichoderma harzianum en Trichoderma asperellum verwerkt. Beide soorten kenmerken zich door hun betrouwbaarheid en effectiviteit.
  Wat is de bewaartemperatuur?
  De bewaartemperatuur van de producten is tussen 5 ºC en 10 ºC. Om de kwaliteit te garanderen moet u de voorschriften op het etiket navolgen. Bij bewaring op kamertemperatuur vervalt de houdbaarheidsdatum.
  Wat maakt V-Herba uniek?
  Het product bestaat uit een samenstelling van verschillende aminozuren, melkzuren, koolstof als primaire energiebron en oligo-elementen als bron van vitaminen. Met V-Herba kunt u een focus aanbrengen in het onderhouden van de biodiversiteit, naast uw reguliere bemesting die veelal gericht is op het gewas.
 • Werking

  Hoe lang kunnen deze micro-organismen overleven in het irrigatiesysteem?
  De micro-organismen leven in een aerobe omgeving, dat wil zeggen dat zij zuurstof nodig hebben om te overleven. Bij het toepassen van de producten Hansebac en Hansespor is het daarom van belang om de micro-organismen binnen 6 uur uit het systeem te hebben.
  Kan ik fungiciden gebruiken wanneer ik fytopro toepas?
  Ja, er zijn fungiciden compatibel met het fytopro-systeem. Kijkt u bij de producten Hansebac en Hansespor voor meer informatie.
  Welke doseringen hou ik aan?
  De doseringen zijn afhankelijk van de teelt.
  Ik hou mijn irrigatiesysteem schoon met peroxide, kan dit nog?
  Waterstofperoxide doet geen afbreuk aan de biodiversiteit wanneer u het uitsluitend gebruikt om uw irrigatiesysteem schoon te maken. Wanneer waterstofperoxide in contact komt met organisch materiaal, breekt de samenstelling van waterstofperoxide af. Dit kan ook al plaatsvinden in het irrigatiesysteem. Wanneer waterstofperoxide uitmondt op uw blok of groeimedium dan breekt het direct af. Een behandeling V-Herba of V-Add gelijktijdig met waterstofperoxide leidt tot productieverlies. Houdt u een week vrij tussen een behandeling met een product uit het fytopro-systeem en het gebruik van waterstofperoxide.
Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook