Professionele teelten

De weerstand van het groeimedium tegen ziekten en stress is een belangrijke eigenschap voor een succesvolle professionele teelt. Voor u als producent vormt dit een belangrijk uitgangspunt!

U wilt een robuust systeem? Dan is het fytopro-systeem een uitstekende oplossing

Een weerbare bodem betekent voor u dat de plant niet direct ziek wordt als er een pathogeen in terechtkomt. De aanwezige micro-organismen – van het fytoprosysteem – onderdrukken de ziekteverwekker. De mate van ziektewerendheid hangt met een aantal factoren in de teelt samen. Deze kunnen biologisch, chemisch of fysisch van aard zijn. Als het groeimedium in staat is om de functie van ziektewering goed te vervullen, zullen er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn in de teelt.

Bemestingsstrategie?
Als professionele teler volgt u een eigen bemestingsstrategie. Bij het toepassen van het fytopro-systeem is het belangrijk om rekening te houden met gemakkelijk verteerbare organische stoffen. Deze stoffen zijn voor schimmels aantrekkelijk. In het fytopro-systeem is hierin voorzien met de producten V-Herba en V-Add. Hoe hoger het organischestofgehalte in het groeimedium, hoe actiever de microbiële organismen.

Wat is de invloed op de plant?
De biologische indicatoren voor bodemweerbaarheid zijn onder andere te relateren aan algemene weerbaarheid. In relatie tot bodemziekten is bekend dat de invloed van infectie door plantpathogene schimmels zoals Pythium en Fusarium sterk wordt verkleind bij de toepassing van Trichoderma harzianum. Deze Trichoderma-soort is, naast andere Trichoderma-soorten, verwerkt in het multispecies-product Hansebac. De energie die een plant niet hoeft aan te wenden voor het weren van schimmels en bacteriën wordt benut voor de opname van water en voedingselementen. De endomycorrhizaschimmels, als een onderdeel van het multispecies-product Hansespor, vergroot daarnaast het worteloppervlak van de plant wat leidt tot een stevigere basis.

Hoe pas ik het fytopro-systeem toe in mijn teelt?
In de rechterkolom vind u specifieke informatie gericht op uw teelt waaronder Groenteteelt, Fruitteelt, Snijbloementeelt, Potplantenteelt, Perkplantenteelt en Boomkwekerij. Hier vindt u meer exclusieve informatie.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook