Boomkwekerij

Diverse ziekten en plagen zoals wortelluis, Pythium, Verticillium, wortelduizendpoten en slakken zijn bekend in de boomkwekerij. Daarnaast zetten bedrijven steeds meer in op behoud van waterkwaliteit, efficiënte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en minder uitspoeling van organische stof.

Fytopro is dé bouwsteen in uw beheersingsstrategie

Het wortelmilieu is voor u als ondernemer in de boomkwekerij van groot belang. In de pot- en containerteelt vraagt sturing om vakmanschap.

Wat is de toegevoegde waarde van het fytopro-systeem?
1. u geeft de bodem een boost waardoor de plant weerbaarder wordt;
2. de ontwikkeling van nuttige micro-organismen wordt bevorderd;
3. u kunt uniformiteit nastreven in de gewasontwikkeling;
4. u creëert de mogelijkheid voor de plant om afweerstoffen aan te maken.

Welke teeltmaatregelen kan ik realiseren?
1. Zorg voor een protocol waarvan het fytopro-systeem deel uitmaakt;
2. door preventief te werken kan de ontwikkeling van ziekteverwekkers worden onderdrukt;
3. analyseer grondmonsters nauwkeurig om de bemestingstoestand goed te kennen;
4. in verband met de symbiose tussen micro-organismen en plant is het van groot belangrijk de vereiste nutriënten in de bodem te brengen.

Hoe pas ik het fytopro-systeem toe?

Stek Product** Dosering*
1e behandeling HansebacHansespor Op basis van 30.000 planten.

 

Oppotten / uitzetten Product** Dosering*
2e behandeling Hansebac, Hansespor Op basis van 30.000 planten.
3e behandeling Hansebac Op basis van 30.000 planten.

** suspenderen in 200 – 300 liter water.
* afhankelijk van de teeltperiode en potgrootte past u het fytopro-systeem toe. De intervallen zijn afhankelijk van teeltduur en gewasstand. Houd uw jonge opkweek vrij van fungiciden.

Ik wil meer informatie
Heeft u vragen over het fytopro-systeem in relatie tot uw teelt? Vul dan het contactformulier in of neem direct contact op met Biopol Natural +31 (0) 187 493422

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook