Perkplanten

Als producent van perkgoed ziet u de noodzaak van een compacte en goede plantopbouw

Afnemers vragen om een sterk gestandaardiseerde kwaliteit en een biologische opbouw van het gewas. Nutriëntenopname is van groot belang voor een gestandaardiseerde plant en onder andere een geringe fosfaatbemesting leidt snel tot kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn de planten onderhevig aan uw teeltstrategie met betrekking tot onder meer lichtdoorlating, plantafstand, voeding en temperatuur. Houdbaarheid door de gehele keten is sterk afhankelijk van de teelt. Zo zijn er grote verschillen tussen warmteminnende gewassen, wat met name in de opkweekfase van belang is.

Fytopro is hét systeem dat u ondersteunt bij het produceren van een vitale plant

Door de totaalwerking stimuleert fytopro de opname van spoorelementen, wat een eventuele onbalans opvangt. U zult merken dat u het voedingsrecept op een andere manier gaat afstemmen op plantbehoefte en bodemkwaliteit. Tevens verzorgt het fytopro-systeem de plantenwortels optimaal waardoor het gewas minder gevoelig wordt voor allerlei bodem- en schimmelziekten. Het fytopro-systeem vormt een belangrijke bouwsteen in uw beheersingsstrategie en draagt bij aan een gezonde teelt.

Wat is de toegevoegde waarde?
1. met de multispecies-producten geeft u de bodem een boost waardoor de plant weerbaarder wordt en de groei wordt bevorderd.
2. het fytopro-systeem kan worden gemengd door de potgrond, wat de toepassing eenvoudig maakt;
3. het fytopro-systeem biedt perspectieven voor de teelt in potgrond, waarin Pythium een belangrijke wortelpathogeen is;
4. de groeikracht van de bodem in combinatie met uw teeltstrategie is de sleutel tot een goed product. De groeikracht wordt bevorderd door het fytopro-systeem;
5. organisch materiaal dient als voedsel voor de microbiële organismen. V-Herba en V-Add zijn exclusief ontwikkeld voor de multispecies-producten Hansebac en Hansespor.

Welke teeltmaatregelen kan ik realiseren?
1. bij direct zaaien vooral in de eerste week de bodem voldoende vochtig houden;
2. voor de opkweek van zaai- en stek-perkgoed wordt vaak in pluggen geteeld met een klein wortelvolume. Daarnaast staan er veel planten per m2, waardoor de financiële waarde van de teelt hoog is. Hier luidt het advies te kiezen voor een combinatie van bemesting en microbiële organismen;
3. voor de afkweek van perkgoed gebruikt u veelal grotere potmaten. Daarnaast is hier automatisch sprake van een groter wortelstelsel van de planten. Door een juiste toepassing van V-Herba en V-Add garandeert u de ontwikkeling van nuttige organismen;
4. wanneer u gebruikmaakt van een bevloeiingsmat en hiermee onderdoor water geeft, dan gaat dit ten koste van de efficiëntie. Geef indien mogelijk altijd water op de pot/tray.

Hoe pas ik het fytopro-systeem toe?

Opkweek Product** Dosering*
1e behandeling HansebacHansespor Op basis van 40.000 planten.

 

Afkweek Product** Dosering*
2e behandeling Hansebac, Hansespor Op basis van 40.000 planten.
3e behandeling Hansebac Op basis van 40.000 planten.

** suspenderen in 200 – 300 liter water.
* afhankelijk van de teeltperiode en teeltduur past u het fytopro-systeem toe. De intervallen zijn afhankelijk van teeltduur en gewasstand. Houd uw jonge opkweek vrij van fungiciden.

Ik wil meer informatie
Heeft u vragen over het fytopro-systeem in relatie tot uw teelt? Vul dan het contactformulier in of neem direct contact op met Biopol Natural +31 (0) 187 493422

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook