Potplanten

Potplanten met nieuwe potgrond of substraat bevatten nog nauwelijks bodemleven; de hoeveelheid nuttige micro-organismen die weerstand kunnen bieden aan ziekteverwekkende organismen is nog gering. Ziekteverwekkers kunnen hierdoor gemakkelijk toeslaan.

Fytopro zorgt voor een evenwichtige huishouding in bodem en plant!

Voor u als potplantenteler ligt hier een uitdaging, omdat de gehele plant in optimale staat bij de consument terecht moet komen. Diverse aspecten als biologisch telen, energiebesparing en houdbaarheid spelen een rol.

Met fytopro heeft u een totaalsysteem in handen dat dient als bouwsteen voor de beheersingsstrategie van ziekten en plagen. Het is een systeem met een preventieve werking, gefocust op bodem en plantenwortels.

Wat is de toegevoegde waarde van het fytopro-systeem?
1. met de multispecies-producten Hansebac en Hansespor geeft u de bodem een boost waardoor de plant weerbaarder wordt en de groei wordt bevorderd;
2. door de microbiële organismen vroegtijdig te mengen in de grond geeft u diverse bodemziekten zoals Fusarium, Pythium en Sclerotinia geen kans. Nuttige micro-organismen (kolonievormende eenheden) nemen de plekken vroegtijdig in;
3. het fytopro-systeem kan worden gemengd door de potgrond, wat de toepassing eenvoudig maakt;
4. door de multispecies-producten hoeft u minimaal gebruik te maken van bodemfungiciden. Dit levert u niet alleen een financiële besparing op, maar ook milieuwinst;
5. organisch materiaal dient als voedsel voor de microbiële organismen. V-Herba en V-Add zijn exclusief ontwikkeld voor de multispecies-producten Hansebac en Hansespor;
6. fytopro is veilig voor mens en milieu. En wordt geen resistentie opgebouwd;
7. fytopro biedt u de gelegenheid om bewuster te kijken naar uw gewasbeschermingsplan en het verbruik van deze middelen (o.a. bodemfungiciden) te verminderen.

Welke teeltmaatregelen kan ik realiseren?
1. in een droger klimaat functioneren de aerobe micro-organismen nog beter;
2. neem uw bemestingsstrategie nog eens onder de loep en stel deze vast op basis van uw wortelmilieu;
3. organisch materiaal stimuleert het bodemleven en verbetert de kwaliteit van uw plant;
4. door toevoeging van het fytopro-systeem worden de planten aangezet tot het maken van afweerstoffen.

Hoe pas ik het fytopro-systeem toe?

Opkweek / jong stek Product** Dosering*
1e behandeling HansebacHansespor Op basis van 20.000 planten.

 

Oppotten / uitzetten Product** Dosering*
2e behandeling Hansebac, Hansespor Op basis van 20.000 planten.
3e behandeling Hansebac Op basis van 20.000 planten.

** mengen door de potgrond / suspenderen in 200 – 300 liter water.
* afhankelijk van de teeltperiode en potgrootte past u het fytopro-systeem toe. De intervallen zijn afhankelijk van teeltduur en gewasstand. Houd uw jonge opkweek vrij van fungiciden.

Ik wil meer informatie
Heeft u vragen over het fytopro-systeem in relatie tot uw teelt? Vul dan het contactformulier in of neem direct contact op met Biopol Natural +31 (0) 187 493422

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook